Novosti - Udruženje obrtnika Rijeka
ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 41/14) KOJE SU NA SNAGU STUPILE 01.01.2015.
Srijeda, 14 Siječanj 2015 10:37
Iako je Zakon o zaštiti potrošača stupio na snagu u travnju 2014. godine, neke njegove odredbe, i to one koje se odnose na posebne oblike prodaje, stupile su na snagu tek 01. siječnja ove godine, a propisane su sljedećim člancima Zakona:

Članak 18.
(1) Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji.
(2) Prodaja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.
(3) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz stavka 1. ovoga članka, a koji nije uređen ovom glavom Zakona, trgovac može koristiti i druge nazive različite od onih navedenih u stavku 2. ovoga članka.
(4) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz ove glave Zakona, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.

AKCIJSKA PRODAJA
Članak 19.
(1) Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji.
(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo označeni riječima »akcija« ili »akcijska prodaja«.
(3) Pri oglašavanju akcijske prodaje trgovac je dužan navesti njezino trajanje.

RASPRODAJA
Članak 20.
Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:
– prestanka poslovanja trgovca
– prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama
– prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca
– kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo
– obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

SEZONSKO SNIŽENJE
Članak 21.
(1) Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, i to najviše tri puta godišnje.
(2) Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja, odnosno 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana.
(3) Ako u razdoblju iz stavka 2. ovoga članka nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha.
(4) Prodaju iz stavka 3. ovoga članka nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.
(5) Ako se sezonsko sniženje iskazuje u postotnom rasponu, najveći postotak na početku sezonskog sniženja mora se odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom sniženju.
(6) Ako je cijena proizvoda koji se prodaje na sezonskom sniženju, umanjena više puta, trgovac može jasno, vidljivo i čitljivo označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja.

PROIZVOD S GREŠKOM
Članak 22.
Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora jasno, vidljivo i čitljivo označiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

PROIZVOD KOJEM ISTJEČE ROK UPORABE
Članak 23.
Proizvod koji se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.

 
NOVINE KOJE SU STUPILE NA SNAGU S 01.01.2015. – PRIJEVOZNICI
Utorak, 13 Siječanj 2015 11:26
1. NJEMAČKA - OBVEZA ISPLATE MINIMALNE PLAĆE

01. siječnja 2015. godine stupila je na snagu obveza isplate minimalne plaće u bruto iznosu od 8,5 EUR za vozače koji obavljaju prijevozničku djelatnost na teritoriju Njemačke, a koja je počela vrijediti od 1. siječnja 2015.g.

Spomenuti novi propisi o isplati minimalne plaće, vrijede samo za radnike, ne za direktore tvrtke ili samozaposlene osobe.

 Nije potrebno imati predstavnika u Njemačkoj, svime možete upravljati sami.

Novi propisi o minimalnim plaćama i izvješćima o zaposlenim radnicima u sektoru prijevoza i logistike vrijede za radnike sa stranim prebivalištem koje šalju odnosno zapošljavaju svoje radnike u Njemačkoj, i to za tvrtke registrirane van Njemačke (bez obzira radi li se o članicama EU ili državama van EU), ako su njihovi radnici zaposleni u Njemačkoj na obavljanju prijevoza ili – kako je u djelatnosti prijevoza najčešće slučaj – koji samo tranzitiraju kroz Njemačku.

Strani prijevoznici moraju prije početka obavljanja prijevoza na njemačkom području, koristeći obrazac 033037 (mobil) dostaviti Saveznoj upravi Zapad u Kölnu sljedeće informacije:

•    Ime, prezime i datum rođenja zaposlenika
•    početak i procijenjeno trajanje rada na njemačkom području (vrijedi do 6 mjeseci)
•    adresu na kojoj se dokumenti čuvaju (može biti adresa tvrtke)
•    potvrdu da poslodavac isplaćuje minimalnu plaću  vozačima za vrijeme rada na njemačkom području te da će zaposlenici na zahtjev predočiti dokaz da je vozaču isplaćena minimalna plaća.
Obavijest se dostavlja u pisanom obliku na njemačkom jeziku. Za sada, obrazac se može dostaviti samo faxom ili poštom. Svi kontaktni podaci nalaze se na obrascu.

Ako ste obrazac dostaviti faxom, to je sve što ste trebali učiniti.

Molimo čuvajte  izvješće o prijenosu vašeg faxa uz ostale dokumente. Neće biti nikakve potvrde ili odobrenja  od njemačkih carinskih službi.
Obavijest može sadržavati sve poslove obavljene u razdoblju do 6 mjeseci, bez obzira spadaju li u to razdoblju u cijelosti ili djelomično. Možete navesti imena vozača za razdoblje od primjerice 1. 01. – 30. 06. 2015. i bit će obuhvaćene sve vožnje između tih datuma.

Ove informacije trebaju biti poslane prije dolaska na njemačko područje. Još jednom, jednostavno ih pošaljete, nema nikakvog odgovora ili odobrenja. Izmjene u obavljanju planiranih vožnji ne trebaju se dojaviti njemačkoj carini, ako je već ranije poslana obavijest, osim ukoliko nije potrebno  navesti nove vozače koji prethodno nisu navedeni.

Trenutno obrazac postoji samo na njemačkom jeziku.

Ako vozač strane tvrtke ulazi u Njemačku, on prema njemačkim propisima ima pravo na minimalnu plaću za vrijeme obavljanja svoje aktivnosti u Njemačkoj (trenutno 8,50 EUR po satu bruto). Poslodavac je obvezan bilježiti početak kraj i trajanje vremena odrađenog na njemačkom području najkasnije 7 dana nakon što je prijevoz obavljen. U djelatnosti prijevoza (samo mobilne aktivnosti) bilježenje je pojednostavnjeno tako da se bilježi samo ukupan iznos odrađenih sati (bez početka i završetka).

Nema nikakvih propisa o tome kako se ovi podaci bilježe ili čuvaju. U roku od 7 dana nakon obavljanja prijevoza u Njemačkoj (npr. za 12. 01. – do 19. 01.) bilježi se ukupan broj odrađenih sati na taj dan za svakog vozača. Predlažemo formiranje popisa s imenima vozača za svaki kamion koji bi se nalazio u kamionu (koji bi vozači s lakoćom popunili  svaki put kad su na vožnji) ili koji bi se nalazio u kompjuteru, s navedenim brojem odrađenih sati za svakog vozača.
Zapisi se trebaju čuvati 2 godine. Nema potrebe da ih se šalje u Köln osim na zahtjev (npr. budu li potrebne daljnje informacije radi carinske provjere).

Dokumentacija o radnom vremenu i isplaćenim plaćama može se čuvati  kod prijevoznika. U tom slučaju potrebno je dodatno potpisati drugi „Versicherung“ na obrascu. Svojim potpisom potvrđujete da ćete tražene dokumente dostaviti na njemačkom jeziku ako ih njemačke carinske službe zatraže.
Vozač ne mora imati sa sobom nikakav dokaz o izvješćivanju ili o minimalnim plaćama (npr. platne odreske), ali trebaju imati svoje osobne dokumente (osobna iskaznica/putovnica), što je uobičajeno.

Dodatne informacije i potrebni obrasci (desno na linku na web stranici njemačke carine) od dana, 19. prosinca 2014. dostupni su na www.zoll.de.

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html

Kontakt u Carini:
Nancy Schaarschuch
Informations- und Wissensmanagement Zoll
Central information unit
Carusufer 3-5
01099 Dresden
Tel.: 0351/44834-530
Fax: 0351/44834-590
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
(Upit je moguće posati na engleskom jeziku!)
Internet: www.zoll.de

Hauptzollamt Köln
Stolberger Straße 200 50933 Köln
Postfach 45 05 20 50880 Köln
Telefon:  0221 27252-0
Fax:  0221 27252-1211
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
2. MAĐARSKA – OBVEZE HRVATSKIH PRIJEVOZNIKA (izmjene mađarskog zakona o PDV-u)

Od 1. siječnja 2015. godine u cestovnom prijevozu propisana je obveza prijavljivanja u vezi:
1) nabave proizvoda koji su na carinski prostor Mađarske usmjereni iz druge države članice Europske unije ili uvoza namijenjenog drugoj svrsi,
2) prodaje proizvoda koja je s carinskog prostora Mađarske usmjerena u drugu državu članicu Europske unije ili izvoza namijenjenog drugoj svrsi, kao i
3) prve prodaje proizvoda u tuzemnom prometu ne krajnjem korisniku za koju se plaća porez ukoliko se prijevoz vrši vozilom koje podliježe plaćanju cestarine (tj. vozilom čija ukupna masa premašuje 3,5 tona).

U cestovnom prijevozu rizičnih proizvoda obveza prijavljivanja u određenim slučajevima vrijedi i u slučaju ako se prijevoz proizvoda odvija vozilom za koje nije propisano plaćanje cestarine (vozilom čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tona).

Obveza prijavljivanja kako u slučaju prijevoza vozilom za koje je propisano plaćanje cestarine, tako i u slučaju prijevoza vozilom za koje nije propisana cestarina, obveznika obvezuje kada je u pitanju limit iznad određene mase – i vrijednosti. O detaljnim pravilima možete se informirati na web stranici http://ekaer.nav.gov.hu.

Gore navedene djelatnosti od 1. siječnja 2015. ima pravo obavljati isključivo poreznik koji raspolaže brojem Elektroničkog nadzornog sustava cestovnog robnog prometa (u daljnjem tekstu: EKAER).

VAŽNO je istaknuti da je prijavljivanje obvezan izvršiti:
- u slučaju točke 1) primatelj, odnosno preuzimatelj;
- u slučajutočke 2) pošiljatelj ili utovarivač;
- u slučajutočke 3) pošiljatelj.

EKAER brojem identificira se jedinica proizvoda čiji prijevoz se vrši prijevoznim sredstvom na način: da EKAER broj označava onu jedinicu proizvoda (utovarenu robu),
- koja se isporučuje istim prijevoznim sredstvom,
- na jedno određeno mjesto preuzimanja,
- jednom naručitelju (ako se premješta vlastiti proizvod, to je vlasnik proizvoda, a u slučaju dorađivanja to je primatelj),
- tijekom jednokratnog kretanja vozila na toj cestovnoj ruti.

Jednom EKAER broju može pripadati više vrsta proizvoda identificiranih carinskim tarifnim brojem.

Pojedini podaci u 15 dnevnom roku trajanja EKAER broja višekratno mogu biti izmijenjeni, međutim tijekom provođenja nadzora sa strane državne porezne i carinske uprave pod EKAER brojem trebaju biti aktualni, stvarni podaci, a za to odgovornost mora snositi prijavitelj podataka.

Obveznik zadužen za podnošenje prijave dužan je staviti na raspolaganje EKAER broj prijevozniku koji obavlja prijevoz ili organizatoru prijevoza, kako bi tijekom provedbe nadzora nadležnog tijela i oni raspolagali tim identifikacijskim brojem. "Stavljanje na raspolaganje" nema određen oblik, isto se može provesti priopćavanjem broja prijevozniku – na bilo koji način.

Nova pravila koja se odnose na nadzor izvršenja Zakona o oporezivanju, suradnicima državne porezne i carinske uprave koji postupaju na licu mjesta, omogućavaju provedbu novih mjera. Obzirom na to da komercijalna količina robe koja je u vlasništvu PDV obveznika , može biti transportirana isključivo ako se posjeduje dokazni dokument kojim se vjerodostojno potvrđuje podrijetlo proizvoda (naročito tovarni list, račun), osoba koja provodi nadzor ima pravo tražiti deklaraciju od osobe koja takav prijevoz obavlja:
- o vlasniku proizvoda,
- o podrijetlu proizvoda, kao i
- da zatraži predočavanje dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva.

Osim navedenih, tijekom provođenja nadzora i drugi dotaknuti prijevoznik, primatelj, preuzimatelj a i pošiljatelj mogu se upozoriti na davanje deklaracije o:
- nazivu, količini proizvoda koji se prevozi,
- o tipu prijevoznog sredstva, njegovoj prometnoj oznaci,
- o preuzimanju proizvoda, adresi njegova istovara,
- o EKAER broju, te
- ako adresa istovara nije sjedište, stovarište, filijala poreznog obveznika poreza na dodanu vrijednost, o pravnom statusu glede korištenja te nekretnine.

Državna porezna i carinska uprava na prijevoznom sredstvu, radi osiguranja istovjetnosti proizvoda – osim živih životinja, te brzo kvarljive robe - ima pravo staviti carinske plombe (plombu na pakiranje ili plombu na utovarni prostor)
- ukoliko rizični faktori – naročito karakter utovarene robe, transportirana roba i odredište istovara, odnosno nepostojanje srazmjera između količine robe koja se prevozi i tipa vozila, postupak ovrhe koji je u tijeku, trgovačka djelatnost obavljana u nepostojanju poreznog broja zajednice, imenovanje stovarišta koje nije prijavljeno kao mjesto istovara - to opravdavaju, kao i
- u slučaju, ako poreznik općeg poreza na promet koji je dotaknut prijevozom, odbije izdati takvu deklaraciju.

Uklanjanje bez dopuštenja carinske plombe postavljene sa strane nadležnog tijela, njeno oštećenje, otvaranje zapečaćenog paketa odnosno otvaranja prostora za utovar, sukladno odredbama čl. 287. Zakona br. C. Iz 2012. godine o Kaznenom zakoniku, smatra kaznenim djelom zbog skidanja plombe.

Pravna posljedica neizvršenja obveze prijavljivanja koja proizlazi iz djelatnosti cestovnog prijevoza, te neispravnog izvršenja s neistinitim sadržajem podataka ili nepotpunog izvršenja je da će se neprijavljeni proizvod smatrati kao roba neopravdanog podrijetla, te državna porezna i carinska uprava ostvaruje pravo na određivanje novčane kazne zbog propusta neizvršavanja, sa stopom od 40%-ne vrijednosti neprijavljene robe.

U vezi sankcije određivanja novčane kazne zbog neizvršenja obveze prijavljivanja, pogrešnog, neistinitog sadržaja podataka ili nepotpunog izvršenja, proizvod koji se smatra da je neopravdanog podrijetla – osim pokvarljivih roba i živih životinja – mogu biti zaplijenjene do iznosa novčane kazne, o kojoj odluku donosi državna porezna i carinska uprava koja je novčanu kaznu odredila. O zapljeni se sastavlja zapisnik, zaplijenjene stvari mogu se zapečatiti i mogu biti odvezene. Državna porezna i carinska uprava svoju odluku o određivanju novčane kazne priopćuje porezniku ili njegovom zastupniku, opunomoćeniku, djelatniku i ista se odluka računajući od priopćenja, bez obzira na pravo podnošenja žalbe, može provesti.

Navedene pravne posljedice – osim skidanja bez dopuštenja carinske plombe – državna porezna i carinska uprava će, po prvi puta primjenjivati od 1. veljače 2015.godine.


3. AUSTRIJA – OBVEZE ISTICANJA EMISIJSKOG RAZREDA

Od 01. siječnja 2015. godine, prema austrijskom zakonu o ispušnim plinovima, emisiji ili zabrani korištenja teretnih vozila određenih emisijskih razreda (u Austriji poznat kao IGL), sva teretna vozila, pa i ona u tranzitu, obavezna su imati naljepnice kojima se ističe kojeg je emisijskog razreda vozilo (euro 3,4,5 ili 6).

Plakete/naljepnice za  oznaku razine emisije ispušnih plinova za teretna vozila mogu se nabaviti isključivo u Austriji i to u
 
•    gotovo svim ispostavama austrijskog automobilskog kluba ÖAMTC
•    gotovo svim ovlaštenim servisima za teretna vozila (nije bitno za koju marku vozila), primjerice u brojnim ispostavama austrijskog udruženja vozača automobila: http://www.arboe.at/kontakt/pruefzentren-und-dienststellen/ (kliknite na željenu pokrajinu)
 
Cijena naljepnice može neznatno odstupati.
 
Naljepnice iz drugih država nisu priznate u Austriji.
 
Pod sljedećim linkom, međutim isključivo na njemačkom jeziku, može se saznati koju naljepnicu treba teretno vozilo: http://www.akkp.at/label/class.
 
Šira informacija na web-stranici Austrijskog veleposlanstva: http://www.advantageaustria.org/hr/oesterreich-in-croatia/news/local/20140515_LKW-Kennzeichnungspflicht_NEU.hr.html.*Primili smo informaciju kako se navedene naljepnice o dokazu emisijskog razreda mogu dobiti i na sljedećem kontaktu:


Ing. Emir Mujcinovic
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
T +43 3135 / 57863 - 11, F +43 3135 / 57863 - 20 Gewerbepark 3 / Cargo
Center Graz
8402 Werndorf
www.cargonorm.com

C A R G O N O R M
Techn. Prüf- & Schulungszentrum
Ziviltechniker GmbH 
IZMJENE U ZAKONIMA I PROPISIMA KOJE SU STUPILE NA SNAGU 01. SIJEČNJA 2015. G.
Subota, 10 Siječanj 2015 08:18
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
•    Povećava se mjesečni osnovni osobni odbitak sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna, a osobni odbitak za umirovljenike sa 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna, uz primjenu za plaće i mirovine koje se isplaćuju od 1. siječnja 2015. g.
•    Promjena poreznih razreda: Mijenjaju se i porezni razredi na način da se porezna stopa od 12% primjenjuje na poreznu osnovicu do 2.200,00 kuna mjesečno, porezna stopa od 25% na razliku porezne osnovice iznad 2.200,00 do 13.200,00 kuna mjesečno, a porezna stopa od 40% na razliku porezne osnovice iznad 13.200,00 kuna mjesečno.
•    Uvećava se osobni odbitak za izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera poreznog obveznika, roditelja izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, bivšeg izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje.
•    Ukida se izdavanje rješenja za sve one porezne obveznike koji sami podnose godišnja ili mjesečna izvješća te će se zaduženja obavljati na temelju tih izvješća – poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost i čija se prijava prihvaća u cijelosti od strane Porezne uprave, od 2015. Neće se izdavati rješenja o utvrđenoj obvezi koju su u prijavi obveznici sami izračunali, a isto tako u godišnjoj poreznoj prijavi za 2014. porezni obveznici iskazati će visinu mjesečnog predujma poreza za sljedeće razdoblje.
•    Uvodi se posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a odnosi se na porezne obveznike koji imaju obvezu podnošenja porezne prijave, te na porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem ostvarili pravo na povrat. Poseban postupak ne primjenjuje se za porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost, za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima i nije odgovorna za raspoloživost podataka, te na porezne obveznike koji nemaju obvezu, a dobrovoljnim podnošenjem prijave bi imali obvezu poreza na dohodak i prireza za uplatu. Porezna uprava preuzima obvezu izračuna godišnjeg poreza na dohodak (porezni obveznici ne moraju sami podnositi porezne prijave). Primjena posebnog postupka počinje pri podnošenju godišnjih poreznih prijava za 2015. u 2016.
•    Građani koji imaju ušteđevinu u bankama, od 1. siječnja 2015. godine plaćat će porez na kamate na štednju po stopi od 12 posto. Od ukupnog broja štediša, prema podacima Ministarstva financija, 50 tisuća građana ima ukupno 10 milijardi eura štednje i oni godišnje zarade 2,3 milijarde kuna kamata, na koje do sada nisu plaćali nikakav porez. Prosječno bi porez na kamatu na štednju od 50 tisuća kuna bio približno 140 kuna, a na ušteđenih 100 tisuća kuna godišnje će se platiti oko 350 kuna poreza.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
•    Uvodi se mogućnost oporezivanja PDV-om prema naplaćenoj realizaciji za sve porezne obveznike čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi do 3.000.000,00 kuna.
•    Svi oni koje žele preći na spomenuti način oporezivanja, moraju se javiti područnom uredu Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2015. g.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
•    Radi olakšavanja određenih postupaka fizičkim osobama koje obavljaju određenu samostalnu djelatnost (obrtnici) podiže se prag obveznog ulaska u sustav plaćanja poreza na dobit temeljem ostvarenih primitaka, sa 2 milijuna kuna na 3 milijuna kuna.
•    Omogućava se izvršavanje promjene načina oporezivanja fizičkim osobama koje obavljaju određenu samostalnu djelatnosti (dobit ili dohodak) kao i poreznog razdoblja u roku od 3 godine.


UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE ZA 2015. GODINU
•    Visina minimalne plaće za 2015. godinu utvrđuje se u iznosu od bruto 3.029,55 kuna, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2014. godinu od 11,94 kune, čime će udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2014. godine iznositi 38,1%.


NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2014. g.
•    Izmijenjeni su žiro računi  vezano za plaće  za:
1.    Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
2.    Doprinos za zaštitu zdravlja na radu
koji se od 01.01.2015.godine plaćaju na novi žiro račun: HR6510010051550100001 -Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.


UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU
•    promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu, te su poslodavci sada dužni prijaviti radnika nadležnoj službi Zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije prije početka rada, a najranije ga mogu prijaviti osam dana ranije.
•    Ukoliko radnik ne počne raditi na dan naveden u prijavi o početku osiguranja, tj. na ugovoreni datum, poslodavac je dužan o toj činjenici najkasnije istoga dana izvijestiti Zavod za mirovinsko osiguranje.
•    Rok za odjavu radnika iz sustava osiguranja, rok za prijavu i odjavu osiguranika koji su samostalni obveznici plaćanja doprinosa i rok za dostavljanje podataka o promjenama nastalim tijekom osiguranja nije izmijenjen i iznosi 24 sata.


NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2015. g.
•    Naredbom su malo povećane osnovice za plaćanje obveznih doprinosa, ali primjenjuju se  za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2015. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2015.


PROMJENA PRIREZA GRADA RIJEKE
•    Prirez od 01.02.2015. godine za  Rijeku iznosi 15%, za razliku od dosadašnjih 12%.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA (ZAPOŠLJAVANJE MLADIH)
•    Oslobađaju se od obveze plaćanja doprinosa na osnovicu (doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje) poslodavci koji s mladim osobama (do 30 godina života) sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme, i to u razdoblju do 5 godina od početka zaposlenja.


SMJERNICE ZA RAZVOJ I PROVEDBU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OD 2015. – 2017. GODINE
•    Povećava se naknada za stručno osposobljavanje sa 1600 na 2400 kuna za 23 000 mladih trenutno uključenih u mjeru stručnog osposobljavanja. Povećanu naknadu dobit će i svi mladi koji će biti uključeni u mjeru.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
•    Detaljnije se uređuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, osigurava sve potrebne preduvjete za ustrojstvo i djelovanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju, poslodavcima dodatno olakšava ispunjenje kvotne obveze na način da se proširuju oblici zamjenske kvote, te se pojednostavljuje postupak ostvarivanja prava na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava Zavod.
•    Za sve poslodavce koji zapošljavaju najmanje 20 radnika propisana je obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, što znači da trebaju zaposliti osobe s invalidnošću. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.  Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom moguće je ostvariti poticaje a za nezapošljavanje (ako obveza postoji) od 1. siječnja 2015., propisana je novčana naknada, u visini   30% od minimalne plaće (3.029,55 kn) mjesečno za svaku osobu  koju su bili dužni zaposliti.
Poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih  nemaju obveze kvotnog zapošljavanja.


IZMJENA OBRAZCA PP-MI-PO (MJ. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU I UPLATI POREZA NA POTROŠNJU)
•    Sa 01.01.2015. godine izmijenjen je i obrazac PP-MI-PO  kao i rok njegove predaje (do 20-tog u mjesecu).


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
•    Ovim Zakonom zaštitit će se sudionici prometnih nesreća u kojima štetu uzrokuje vlasnik/vozač osiguranog vozila vlasniku/vozaču neosiguranog vozila na način da vlasnici, odnosno korisnici vozila koji su uredno zaključili policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti više neće ostati bez osigurateljne zaštite u slučaju kada sudjeluju u prometnoj nesreći u kojoj sudjeluje i neosigurano vozilo. Iz navedenoga proizlazi da će oštećena osoba koja je vlasnik/vozač neosiguranog vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći moći ostvariti pravo na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti.
 
Održana Skupština Udruge umirovljenika obrtnika Rijeka
Srijeda, 31 Prosinac 2014 11:54

Jučer (30. prosinca), u prostorijama Udruženja obrtnika Rijeka, održana je Skupština Udruge umirovljenika obrtnika Rijeka koja je osnovana u svibnju ove godine, a okuplja umirovljene obrtnike – bivše članove Udruženja obrtnika Rijeka.

Ciljevi Udruge su praćenje, proučavanje i rješavanje problematike iz područja mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne zaštite, odmor i rekreacija umirovljenika i zaštita prava interesa korisnika mirovina na temelju poštovanja pozitivnih propisa.

Skupština je protekla u pozitivnom blagdanskom ozračju, a raspravljalo se o planovima Udruge za sljedeću godinu, nakon čega je uslijedilo druženje u ugodnom raspoloženju.

Predsjednik Udruge, g. Mladen Valjan, putem je medija, a što čini i ovim putem, pozvao umirovljene obrtnike na učlanjenje u Udrugu, a što mogu učiniti tako da se jave stručnoj službi Udruženja obrtnika Rijeka.

Udruga umirovljenika obrtnika Rijeka želi Vam sve najbolje u nadolazećoj 2015. godini!

 
Pojačan nadzor trgovaca 15.-22.XII 2014.
Ponedjeljak, 15 Prosinac 2014 13:33

Ministarstvo financija – Porezna uprava na svojim je web stranicama objavilo slijedeće priopćenje:

Nadzori fiskalizacije u razdoblju od 15. do 22.12.2014. godine
 
U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provoditi će pojačane nadzore kod poreznih obveznika koji obavljaju trgovačku djelatnost, te obavljaju prigodnu prodaju u zatvorenim prostorima i na otvorenom (trgovine, sajmovi, tržnice i sl.)  u razdoblju od 15. do 22.12.2014. godine.

Ovlašteni službenici Porezne uprave u suradnji s drugim nadzornim službama, naročito sa službenicima Carinske uprave, obavljaju kontinuirano nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u tijeku cijele 2014. godine te će se i nadalje provoditi zajedničke akcije kako bi se smanjio broj obveznika koji ne posluju u skladu sa zakonskim odredbama.

 
Novi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
Srijeda, 10 Prosinac 2014 08:20

kruhDana 07. prosinca 2014. godine, stupio je na snagu novi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda.

Pravilnikom se propisuju:

- minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza,
- najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda,
- način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (Ministarstvo).

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem Knjige evidencije utroška brašna (knjiga KEUB), a ista se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.

Knjiga KEUB se sastoji od 12 setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna. Na predlistu knjige KEUB napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu KEUB čuvati najmanje 2 godine.

Elektronsko vođenje knjige (KEUB) omogućeno je od 1.1.2014. i to onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa. Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige KEUB tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su:

 • evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt,
 • svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.


Uz knjigu KEUB proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Obveznici obilježavanja brašna evidencijskim markicama sukladno propisima koji su važili do 20.7.2013., dužni su zaključno do 31.12.2013. dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj za razdoblje 01.01. - 20.7.2013., na obrascu evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama (obrazac A3) iz Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (Nar. nov., br. 90/04, 124/04, 135/09 i 123/12).

Proizvođači brašna dužni su do zaključno 31.1. svake godine, za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu popunjeni izvještaj o sveukupnoj proizvodnji brašna za razdoblje 1.1. - 31.12. prethodne godine, na obrascu evidencije proizvodnje brašna (Obrazac EPB).

Ovdje možete saznati gdje i kada se knjige KEUB mogu ovjeriti na području mjesne nadležnosti ODJELA- PODRUČNE JEDINICE RIJEKA.
 
Nadzori fiskalizacije u razdoblju od 08. do 14.12.2014. godine
Utorak, 09 Prosinac 2014 10:08
U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provoditi će pojačane nadzore osobito kod obveznika koji obavljaju ugostiteljsku i druge slične djelatnosti u razdoblju od 08. do 14.12.2014. godine. 
 
Ovlašteni službenici Porezne uprave u suradnji s drugim nadzornim službama, naročito sa službenicima Carinske uprave, obavljaju kontinuirano nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom tijekom cijele 2014. godine te će se i nadalje provoditi zajedničke akcije kako bi se smanjio broj obveznika koji ne posluju u skladu sa zakonskim odredbama.
 
Pozivamo sve građane kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost da prijave sve nepravilnosti s kojima se susreću putem besplatnog telefona 0800-1001, web servisa „Pišite nam“ http://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Pisite-nam.aspx  ili dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave. Nepravilnosti se mogu prijaviti i Carinskoj upravi također putem besplatnog telefona 0800-1222 ili adrese elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Preuzeto sa stranica www.porezna-uprava.hr
 
ZAKLJUČCI 27. KONGRESA UGOSTITELJA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
Utorak, 02 Prosinac 2014 08:03

U Opatiji je 24. i 25. studenoga 2014. održan 27. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore. Uz izlaganja predsjednika cehova županijskih područnih komora i vodstva ceha o prošlogodišnjem razdoblju, predstavnika resornih ministarstva i mjerodavnih institucija, naglašeni su problemi ovog sektora i predložena moguća poboljšanja poslovanja.

Na kraju, usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, predlažemo smanjenje stope od 13% za ugostiteljstvo, odnosno vraćanje na iznos od 10%, kako je inicijalno tražio ugostiteljsko-turistički sektor.
 2. Izmijeniti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost kojim će se snižena stopa PDV-a primjenjivati na sve ugostiteljske usluge jednako u skladu s definicijama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (neovisno o mjestu i načinu konzumacije).  
 3. Reorganizacijom državnog inspektorata povećao se broj različitih inspekcija koje sada dijeluju pojedinačno. Predlažemo da inspekcijski nadzori imaju i edukativni dio kontrola kako bi se potaknuo pravilan rad i u konačnici dobila kvalitenija usluga umjesto isključivo represivnih mjera. S tom namjerom inicirat će se izmjene različitih propisa o inspekcijama kako bi sve inspekcije bile u obvezi i edukativno djelovati.
 4. Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave propisan je porez na potrošnju. Tražimo ukidanje ovog poreza, koji je propisan samo za ugostiteljstvo.
 5. U cilju poticanja potrošnje i u konačnici većeg zapošljavanja predlažemo priznavanje troškova reprezentacije u 100% iznosu.
 6. Ugostitelji zahtjevaju programe obrazovanja koji u sebi sadrže više prakse, koja se mora relaizirati većim dijelom u realnom radnom okruženju, odnosno u ugostiteljskim objektima.Pozivamo sve gospodarske asocijacije ugostiteljsko-turističkog sektora kao i nadležna ministarstva da se uključe u licenciranje gospodarskih subjekta koji mogu pružiti kvalitetna mjesta za provedbu prakse učenika srednjih strukovnih škola.    
 7. Tražimo mogućnost legalnog povremenog i kratkotrajnog zapošljavanja prema realnim potrebama ugostiteljske djelatnosti.
 8. Predlaže se izmijena Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti na način da se i ugostiteljskoj djelatnosti omogući plaćanje porezan na dohodak u paušalnom iznosu
 
ZAKLJUČCI 19. SUSRETA RIBARA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
Utorak, 02 Prosinac 2014 07:59

U Zadru je 6. i 7. studenoga 2014. godine održan 19. susret ribara Hrvatske obrtničke komore. Nazočni predstavnici ribara, Ministarstva poljoprivrede, mjerodavnih institucija i ostalih sudionika dali su osvrt na aktualni trenutak u ribarstvu i razmotrili mogućnosti kako u predstojećem razdoblju unaprijediti poslovanje.

Usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Tražimo od Uprave ribarstva da se na osnovi monitoringa resursa u koćarskom ribolovu u ribolovnoj zoni C, donese odluka o privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti, te isto tako tražimo otvaranje svih kanala u isto vrijeme za obavljanje koćarskog ribolova.
 2. Tražimo da se najavljena izmjena zakonske regulative, vezana za "Obalni ribolov i Mali obalni ribolov", uredi tako da se prvenstveno vodi računa o interesima profesionalnih ribara.
 3. Gospodarskim ribarima koji koriste benzin za pogon ribarskih plovila treba omogućiti povrat trošarine na način kao što je to omogućeno i onima koji koriste "Plavu naftu".
 4. U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, potrebno je bolje pozicioniranje sektora ribarstva te uzimanje u obzir specifičnosti ovog sektora.
 5. Do okončanja rada na Planovima upravljanja, tražimo da se nađe prihvatljivo rješenje za rad tradicionalnim alatima, potegačama i malim plivaricama.
 6. Za sve proizvode ribarstva, posebice za ribu iz ulova, uzgoja i školjke primijeniti stopu PDV-a od 13 %.
 7. Omogućiti ribarima nadoknadu štete na ribolovnim alatima, počinjene od strane zaštićenih vrsta i predatora.
 8. Sljedeći, 20. susret ribara održat će se u Šibensko kninskoj županiji.

 
Poziv na zbor Sekcije trgovaca
Petak, 28 Studeni 2014 13:27
dezurstvoudruzenjePozivate se da prisustvujete zboru Sekcije trgovaca Udruženja obrtnika Rijeka koji će se održati 05. prosinca 2014. godine (petak) u 14,00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21, uz sljedeći:


DNEVNI RED:

1.    Izvještaj sa 9. Susreta trgovaca Hrvatske obrtničke komore
2.    Glavne izmjene i novine u zakonskoj regulativi od značaja za trgovinu, kao i obrtništvo u cjelini
3.    Razno

 
KREDITNI PROGRAM – POČETNICI
Četvrtak, 20 Studeni 2014 12:29
haborlogoKako bi potaknuo otvaranje novih trgovačkih društava i obrta te otvaranje novih radnih mjesta kao i samozapošljavanje, HBOR već dugi niz godina provodi kreditni program – Početnici.

Pravo na prijavu svog projekta za financiranjem ostvaruju oni poduzetnici koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
-    po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo
-    nemaju udjel u drugom trgovačkom društvu ili obrtu veći od 30%
-    starosna granica – 55 godina
-    nakon realizacije ulaganja, obavezno stalno zapošljavanje na odgovornom radnom mjestu

Kredit se odobrava uz slijedeće uvjete:
-    minimalni iznos kredita      -   Kn      80.000,00
maksimalni iznos kredita             1.800.000,00
-    namjena kredita:                -   min. 70% namjensko trošenje u osnovna sredstva
(a)    materijalna imovina - zemljište, građevinski objekti,  oprema i uređaji, dugogodišnji nasadi i osnovno stado
(b)    nematerijalna imovina – software, patenti, licence, franšize, koncesije, autorska prava
max. 30% trošenje u trajna obrtna sredstva
-    vlastito učešće                   -   za kredite do Kn 700.000,00 (moguće 0%)
                                               za kredite od Kn 700.001,00-Kn 1.800.000,00 (15%)
-    financiranje PDV-a             -   ne
-    poček (obaveza plaćanja    -  do 3 godine
kamate)
-    rok otplate                           -  do 14 godina uključujući i poček
-    način otplate                       -   nakon isteka počeka, u jednakim mjesečnim ili
                                                tromjesečnim ratama
-    rok korištenja                      -   do 12 mjeseci, ovisno o projektu (u tom periodu se
                                                plaća interkalarna kamata)
-    kamatna stopa                    -   4% godišnje, uz moguće smanjenje do najviše 2%
                                                dodatne subvencije MINPO (osim poljoprivrede i
                                                ribarstva)
-    naknada za obradu             -   0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita
zahtjeva
-    naknada za rezervaciju       -  0,25% godišnje na odobrena, a neiskorištena sredstva
-    instrumenti osiguranja         -  1) do Kn 100.000,00 (2 kreditno sposobna jamca ili
                                                jamstvo HAMAG-BICRO do 80% kredita uz mjenice i
                                                zadužnice korisnika kredita i vlasnika, kao i suglasnost
                                                o zapljeni plaće vlasnika
                                                2) preko Kn 100.000,00 (mjenice, zadužnice, jamstvo
                                                HAMAG BICRO, zalog imovine i dr.)

Kreditiranje se provodi:

-    putem poslovnih banaka (zahtjev se podnosi u poslovnu banku)
-    izravno putem HBOR-a
-    po modelu podjele rizika sa bankama 


Bez obzira na način provedbe, uvjeti za krajnjeg korisnika su oni koji su definirani programom.

Prije prvog korištenja kredita kod izravnog kreditiranja, podnositelj zahtjeva je obavezan završiti seminar za poduzetnike-početnike. Potrebne informacije dobiva u HBOR-u.

Prije podnošenja zahtjeva, preporučuje se odlazak po detaljnije instrukcije u HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u Rijeci, Frana Kurelca 8 (stara zgrada FINA), tel. 051 206 508; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Voditeljica ureda je gđa. Vesna Bartolović.

 
Izmjene propisa koje je tražio Ceh trgovcima donose značajne uštede
Srijeda, 05 Studeni 2014 11:53

Na inicijativu Ceha trgovine, Ministarstvo zdravlja prihvatilo je izmjene i dopune „Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija“, te tako obrtnici koji prodaju na malo robu široke potrošnje, neće biti izloženi troškovima dodatnih zdravstvenih pregleda i edukacije, kako je bilo prvotno bilo propisano.

Intervencijom Ceha trgovine „Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija“ (NN 18/2013) izmijenjen je „Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija“ (NN 122/2014), koji je nedavno stupio na snagu - 25. listopada 2014.

Po novim odredbama, pravne osobe (trgovačka društva) i fizičke osobe tj. obrtnici koji obavljaju djelatnost prodaje na malo robe široke potrošnje (sredstva za čišćenje u kućanstvu) ili ih koriste, ne moraju slati radnike na zdravstvene preglede ciljane na rad s opasnim kemikalijama, kao ni na edukaciju – tečaj za rad s opasnim kemikalijama, pod uvjetom da ne stavljaju po prvi puta opasnu kemikaliju na tržište.

O potrebi promjene navedenog Pravilnika bilo je govora na sjednici Ceha trgovine 6. svibnja 2014., kako bi se za male trgovce propisale tek minimalne obveze ili izuzeća, jer svaka nova obveza predstavlja i novo financijsko opterećenje malih trgovaca-obrtnika.

U međuvremenu, na traženje Ceha trgovine HOK-a, došlo je do sastanka u Ministarstvu zdravlja - kako bi se upozorilo da je potrebno izvršiti promjene propisa u korist obrtnika, što je Ministarstvo zdravlja i prihvatilo.

Ceh trgovine HOK-a je na svojoj 12. sjednici 28. listopada 2014. ocijenio da je ovo dobar primjer kako se korigiranjem propisa ostvaruju uštede koje idu u korist svakog obrtnika pojedinačno.

Procjenjuje se da se od 16.000 obrtnika-trgovaca, izmjene ovog pravilnika odnose na njih polovicu (8.000).

Ako se po svakom tom trgovcu, sada izbjegnuti troškovi procijene na 1.000 kuna (za dodatne zdravstvene preglede i edukaciju koja više nije obvezna), radi se o ukupnoj uštedi u korist trgovaca od oko 8 milijuna kuna.

Preuzeto sa stranica hok.hr

 
Osposobljavanje i polaganje ispita iz pružanja prve pomoći radnicima na radu
Utorak, 04 Studeni 2014 08:16

Novi Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) u čl. 56. st. 2. propisuje kako 'na svakom radilištu i radnim prostorijama gdje istodobno radi 2 do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.'

Udruženje obrtnika Rijeka stoga za svoje članove organizira i, za jednu osobu po obrtu, sufinancira Osposobljavanje i polaganje ispita iz pružanja prve pomoći radnicima na radu.

Puna cijena osposobljavanja je 200 kn po osobi.

*u cijenu nije uračunat PDV
** Udruženje sufinancira 50% navedenog iznosa

Osposobljavanje će se održati 18. studenog 2014. g. (utorak), u 16,00 sati, u prostorijama Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21.
Predviđeno trajanje osposobljavanja je 2-3 sata te uključuje i pisanje testova, a održat će ga dr. Neven Varljen, spec.med. rada i sporta iz Ustanove za zdravstvenu skrb medicine Rada i Sporta ''MEDRIS''.

Iako Udruženje sufinancira polaganje za jednu osobu po obrtu, može ih se prijaviti više, a za koje se plaća puna cijena osposobljavanja.

Molimo sve zainteresirane da ispune prijavnicu i pošalju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , ili putem faxa na 051/ 371-051 najkasnije do 13. studenog 2014. g. (četvrtak).

Za ostale informacije možete se obratiti u Udruženje na 051/ 372-144 ili 091 401 0800 (kontakt osoba: Jana Sertić).

 
Obrtnici će PDV i dalje moći plaćati po naplaćenom, a ne ispostavljenom računu!
Četvrtak, 30 Listopad 2014 20:32

Prema danas usvojenom izmijenjenom Zakonu o PDV-u, od 1. siječnja svi subjekti malog gospodarstva s ukupnim godišnjim primicima/prihodom do 3 milijuna kuna moći će izabrati hoće li PDV plaćati po izdanoj ili naplaćenoj fakturi.

Obrtnici su i do sada PDV plaćali po naplaćenoj fakturi, no Zakonom o PDV-u iz 2013. godine propisano je kako će od 01. siječnja 2015. godine fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost preći na plaćanje PDV-a po izdanoj fakturi, što se ipak neće dogoditi. No, izmijenjeni Zakon o PDV-u omogućuje i trgovačkim društvima s ukupnim godišnjim prihodom do 3 milijuna kuna da izaberu hoće li PDV plaćati po ispostavljenom ili tek naplaćenom računu, što do sada nije bio slučaj.

 
Zaštita na radu
Četvrtak, 30 Listopad 2014 06:00

Zbog velikog interesa u prva dva kruga osposobljavanja održana u srpnju te listopadu ove godine, a budući je Zaštita na radu obveza svakog poslodavca, Udruženje obrtnika Rijeka za svoje članove, po treći i posljednji put u ovoj godini, organizira i sufinancira (50% troška osposobljavanja za poslodavca/ovlaštenika te jednog zaposlenika):

1. Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način u skladu sa člankom 28. Zakona o zaštiti na radu – 100 kn za poslodavca/ovlaštenika te 75 kn po zaposleniku (poslodavac je dužan proći osposobljavanje i za poslodavca i za zaposlenika kojim rukovodi, tako da je ukupni trošak njegova osposobljavanja 175,00 kn)
 

2. Osposobljavanje zaposlenika u skladu Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom – 75 kn po poslodavcu i zaposleniku
 

*u cijene nije uračunat PDV

** Udruženje sufinancira 50% gore navedenih iznosa

Osposobljavanje će se održati 13. studenog 2014. g., u četvrtak, u popodnevnom terminu, odnosno u 16,00 sati, u prostorijama Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21.

Predviđeno trajanje osposobljavanja je 2 sata te uključuje i pisanje testova, a održat će ga mr. Milivoj Vukšić, dipl.ing.sig. iz poduzeća ZaštitaInspekt d.o.o.

Iako Udruženje sufinancira polaganje samo za poslodavca i jednog zaposlenika, mogu se prijaviti i ostali zaposlenici za koje se plaća puna cijena osposobljavanja.

Molimo sve zainteresirane da ispune prijavnicu koju je potrebno poslati na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , ili putem faxa na 051/ 371-051 najkasnije do 07. studenog 2014. g. (petak).

Prijave se zaprimaju do ispunjenja raspoloživih mjesta.

Za ostale informacije možete se obratiti u Udruženje na 051/ 372-144 ili 091 401 0800 (kontakt osoba: Jana Sertić).

 
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
Srijeda, 29 Listopad 2014 11:08

U Narodnim novinama 122/14 objavljen je  Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji. Ovim naputkom propisuje se način rada građevinskih inspektora, odnosno broj i visina novčanih kazni kojima se pravne i fizičke osobe  prisiljavaju na izvršenje rješenja o uklanjanju građevine ili rješenja o obustavi građenja.

Rješenja, a nakon njih i novčane kazne, izriču se pri:  

I.    uklanjanju građevina

1. ako se gradi ili je izgrađena bez izvršne građevinske dozvole

2. ako se gradi ili je izgrađena bez glavnog projekta, odnosno drugog akta

3. ako tijekom građenja utvrdi neotklonjive nepravilnosti zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine, stabilnost okolnih građevina, stabilnost tla ili je na drugi način ugrožen život ljudi

4. koja nije uklonjena u roku propisanom posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja

5. u drugim slučajevima (ugradnje građevnog proizvoda čija je uporaba zabranjena ili za koji utvrdi da se ugrađuje bez dokaza da je uporabljiv, oštećenja na postojećoj građevini zbog kojih postoji opasnost za život ljudi, okoliš, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu u određenom roku, odnosno kod građenja s građevinskom dozvolom ako  se građevina gradi protivno građevinskoj dozvoli, kod  građenja s glavnim projektom, prostornim planom, drugim propisima ili pravilima struke koji se odnose na građenje građevine ako  se građevina koja se može graditi bez građevinske dozvole gradi protivno tom projektu, propisima, odnosno pravilima ili za  građevinu izgrađenu protivno građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu s propisima kojima se uređuje gradnja).

II.  nastavka građenja nakon obustave

Ako investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač nastavi graditi poslije zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom, građevinski inspektor provodi sprječavanje daljnjeg građenja izricanjem novčanih kazni.

S tekstom Naputka u cijelosti se možete upoznati ovdje.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 5 od 19
Dizajn i održavanje: SpinMedia