Novosti - Udruženje obrtnika Rijeka
Novi program mikrokreditiranja! PDF Ispis
Srijeda, 07 Kolovoz 2013 13:50

Dana 02.08.2013. godine od Vlade RH usvojen  je  Kreditni program ˝MIKRO KREDITIRANJE - PRVI KORAK U PODUZETNIŠTVO˝ s ciljem odobravanja mikro-kredita novim trgovačkim društvima, obrtima te subjektima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos kredita je 70 000 kn, a minimalni 10 000 kn uz fiksnu godišnju kamatu od 0,99%, s počekom od 6 mjeseci i rokom otplate do 5 godina.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

I. Osnovna sredstva (Najmanje 50%):
- ulaganje u opremu i uređaje
- ulaganje u osnovno stado/jato
- ulaganje u povrćarstvo, cvjećarstvo i ratarstvo
- kupnja/adaptacija zemljišta i poslovnih objekata
- razvoj softverskih i IT rješenja

II. Obrtna sredstva (Maksimalno 50%)

Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 50% od iznosa kredita.

Nije potrebno vlastito učešće.

U okviru ovog kreditnog programa ne kreditira se:
• ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,
• kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,
• izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi stanovanja/prodaje,
• izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja
  turističke djelatnosti,
• nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom
  računovodstvenom standardu 27,
• kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima,
• trgovina,
• kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti,
• benzinske postaje,
• proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,
• prodajni i servisni auto saloni,
• nabava vozila za cestovni prijevoz tereta prijevoznicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu, i
• ostale aktivnosti definirane važećim propisima o potporama


Mogu se prijaviti već postojeći mikro gospodarski subjekti koji do datuma podnošenja prijave posluju najviše do 2 godine i/ili se nalaze u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja zahtjeva nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine, ali i fizičke osobe koje planiraju započeti samostalno poslovanje.
Postojeći mikro gospodarski subjekti su sukladno zakonskoj definiciji fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno najviše 9 radnika te ujedno ili ostvaruju ukupni godišnji prihod u iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000.000,00 eura.

Prednost pri odobravanju kredita imaju žene, mladi (do 30 godina starosti), nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe romske nacionalnosti, poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnošću, poduzetnici koji prema indeksu razvijenosti posluju na području i skupine jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

VIše o Programu, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje (http://www.hamaginvest.hr/mikro-kreditiranje/otvoreni-javni-poziv-mikro-kreditiranje/)

 
Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom PDF Ispis
Srijeda, 31 Srpanj 2013 11:23

Kako bi se poreznim dužnicima olakšalo podmirenje dospjelih, a neplaćenih obveza, donesen je Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (NN 94/13). Prema ovom Zakonu reprogramirati se mogu neplaćene obveze poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čiju naplatu obavlja Porezna uprava, a nastale su do 31. siječnja 2013. godine.
Reprogram prema Zakonu mogu zatražiti obrtnici, odnosno drugi poduzetnici koji nisu pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te oni kojima još nije bio odobren reprogram, ili je isti ukinut.
Također, kako bi obrtnik mogao zatražiti reprogram, njegove obveze za javna davanja počevši od veljače ove godine pa do dana podnošenja zahtjeva, moraju biti uredno podmirene te mu žiro račun ne smije biti u blokadi.
Postupak reprograma započinje zahtjevom koji obrtnik može predati Poreznoj upravi u roku od 60 dana od objave Zakona, odnosno do 22. rujna 2013. godine, a Zahtjev  za reprogram duga fizičke osobe možete preuzeti ovdje: Zahtjev.pdf

 
Knjiga žalbi odlazi u povijest? PDF Ispis
Ponedjeljak, 22 Srpanj 2013 11:35

Obzirom na nedavne izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Knjiga žalbe više nije obvezna u ugostiteljstvu. Nije obvezna niti za ostale obrtničke djelatnosti, osim za turističke agencije.
No, prema Zakonu o zaštiti potrošača, obrtnici su dužni potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru, putem e-maila, pošte, telefaksa... Isto tako, na svaki prigovor dužni su odgovoriti u roku od 15 dana te evidenciju o istom čuvati 1 godinu.
O načinu podnošenja prigovora potrošače treba informirati putem pisane obavijesti koja mora biti istaknuta u prodajnom prostoru.

 
Obavijest koju je trgovac dužan istaknuti može imati sljedeći sadržaj:

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » > Kraj >>

Stranica 27 od 67
Dizajn i održavanje: SpinMedia