Novosti - Udruženje obrtnika Rijeka
Od 5. kolovoza u županijske urede državne uprave po EU potvrde
Srijeda, 06 Kolovoz 2014 10:16

U Narodnim novinama broj 92 od 28. srpnja 2014. godine Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Pravilnik o izdavanju EU potvrda.

Pravilnikom se propisuje izgled, sadržaj i postupak izdavanja EU potvrde, koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na EU tržištu.

EU potvrdom dokazujete da ste poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i da nemate čak ni privremene zabrane bavljenja profesijom. 

EU potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva i dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova. Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se na propisanom obrascu u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem.

Obrtnik podnositelj je dužan u zahtjevu navesti:

- osnovne podatke: tvrtka, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (elektronička adresa, telefon);

- naziv djelatnosti, odnosno profesije koju namjerava obavljati, odnosno pružati na teritoriju države domaćina.

Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva, a na traženje nadležnog tijela priložiti sljedeće dokumente:

– domovnicu,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

– osobnu iskaznicu,

– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),

– potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),

– presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo).

Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva tražit će ostale relevantne dokumente prema pojedinačnom slučaju, a sva dokumentacija koju nadležno tijelo može pribaviti po službenoj dužnosti bit će prikupljena na taj način. Sve dokumente podnositelj zahtjeva priložit će u neovjerenoj preslici.

Više na hok.hr

 
Objavljen javni poziv - Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Petak, 01 Kolovoz 2014 13:03

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava kao upravljačkim tijelom za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. pripremilo javni poziv „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“.
Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osigurano je 18.023.000,00 kn. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda i strateški mu je cilj unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj.
Opći cilj ovog poziva je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.

Projekte mogu prijaviti:

• Subjekti malog gospodarstva,
• Obrazovne institucije i ustanove,
• Asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara,
• Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• Poduzetničke potporne institucije.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 01. listopada 2014.

Detalje o pozivu te natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE
Na istom mjestu bit će objavljena i obavijest o informativnim radionicama za potencijalne prijavitelje.

Preuzeto sa stranica Minpo.hr

 
Usvojene izmjene Ovršnog zakona
Petak, 25 Srpanj 2014 08:43

Hrvatski sabor 15. srpnja usvojio je izmjene Ovršnog zakona koje se dijelom tiču poslovanja obrtnika. Jedna od važnijih izmjena odnosi se na ukidanje obveze obrtnika kao poslodavca da provode ovrhu obustavom isplate dijela plaće svojim radnicima, ako plaću isplaćuju radnicima na račun u banci.

Time se postiže rasterećenje obrtnika od obveze koja ime je bila prilično komplicirana i stvarala velike teškoće.

Ostale izmjene uglavnom imaju za cilju ubrzanje i pojednostavljenje postupka ovrhe. Na novosti je potrebno pripaziti, bilo da se obrtnik nalazi u ulozi ovršenika ili pak ovrhovoditelja.

Ubrzanje postupka nastoji se ostvariti izmjenom odredbi o dostavi pa tako izmijenjeni članak 8. propisuje za obrtnike obvezu dostave pismena na adresu sjedišta obrta tj. na adresu upisanu u Obrtni registar. Kako su obrtnici fizičke osobe, dostava pismena u predmetima koji nisu povezani s poslovanjem obrta obavezna je na adresu prebivališta, odnosno boravišta. Ukoliko prva dostava ne uspije, mora se ponoviti nakon 30-60 dana. Ako ni tada ne uspije, dostava se izvršava objavom na internetskoj stranici e-oglasne ploče sudova. Nakon 8 dana od internetske objave, dostava se smatra obavljenom.

Za obrtnike koji su poslodavci, a posebice imaju li problema s isplatom plaća, treba uočiti i odredbu članka 30. prema kojoj sud ima obavezu u ovrsi za neisplaćenu plaću postupiti po zahtjevu ovrhovoditelja i odrediti kamatu ako ona nije sadržana u obračunu plaće.

Više na Hok.hr

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » > Kraj >>

Stranica 27 od 90
Dizajn i održavanje: SpinMedia